Shha

58 tekstów – auto­rem jest Shha.

Jeśli cze­goś nie doświad­czyłeś, masz pra­wo w to wątpić. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 lipca 2013, 20:11

Jes­tem uczu­lona na społeczeństwo. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 stycznia 2013, 20:31

Czy prosząc o trochę ciepła, żądam za wiele? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 stycznia 2013, 21:59

Każda ko­lej­na spływająca łza ściąga co­raz bar­dziej na dno. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 grudnia 2012, 21:11

Już czas, by os­woić się ze swoją odmiennością. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 grudnia 2012, 20:41

Ogłusza nas miłość. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 października 2012, 20:57

Jakże ab­strak­cyjna jest śmierć, póki nas nie dotyczy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 października 2012, 17:47

Zróbmy coś, byśmy żyli godnie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 października 2012, 21:39

***

Dzieci alkoholików
od lat niekochane
dla nich słońce
nig­dy nie świeciło

z każdą ko­lejną kłótnią
no­wy cios w serce
które jest zbyt miękkie
by być z kamienia

nie pier­wsza łza
spływająca po policzku
i nie os­tatnia niespokojna
niep­rzes­pa­na noc

ich zim­ne twarze
wszys­tkie bez emocji
na­wet zwykły uśmiech
nie łagodzi bólu

mi­jasz je codziennie
skry­wane uczucia
w drob­nych ciałach
i choć nie wiesz
kto kim jest
pochyl głowe
w geście współczucia 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 lipca 2012, 16:12

Cza­sem, by zna­leźć to co naj­piękniej­sze wys­tar­czy spoj­rzeć przez ok­no. Nies­te­ty uświado­mienie so­bie te­go zaj­mu­je nieraz la­ta. Ja do­piero dziś ot­worzyłam to okno. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 czerwca 2012, 18:13

Shha

życie..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shha

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność